Regler for færdsel i kano

Ved Mølleåen og søerne har vi en enestående natur, som vi alle gerne vil nyde at bruge, så hermed nogle eksempler på hvad du kan bidrage med:

Der er højretrafik på vandet for alle kanoer mm. - vær desuden opmærksom på rutebådene fra Baadfarten

Der er ubetinget vigepligt for sportsfolk, der træner på på banerne på Bagsværd Sø

Kanosejlads i siv og åkander er ikke tilladt

Åkander må ikke plukkes

Hunde må ikke medbringes i kanoudlejningen

Pas på fugle og dyreliv når du sejler kano

Båltænding på kanoturen er ikke tilladt 

Affald må ikke efterlades i naturen - kanoudlejningen tager gerne imod al affald ved hjemkomst

Undgå støjende adfærd når du lejer kano og tag hensyn til andre 

Øerne i Lyngby Sø er fredet i perioden 15. april - 15. juni

Øerne i Bagsværd Sø er fredet i perioden 1. april - 31. juli

Enhver skade forvoldt på kanoudlejningens kanoer og materiel af lejer, er lejer personligt ansvarlig for. 

Regler for færdsel i kano