Returret

Når du har handlet på vores webshop på kanokajakcenter.dk, har du 30 dages fuld returret.

Returretten indebærer, at du har mulighed for, bortset fra nogle få forpligtelser fra din side som f.eks. at du selv dækker transportudgifter, at tilbagesende de varer, som du har modtaget.

Du skal i så fald tilbagesende varerne ubrugte og ubeskadigede på den måde, som vi beskriver på kanokajakcenter.dk

Modtages varerne beskadiget, holdes du ansvarlig herfor, med mindre andet er aftalt.  

Gebyrerne er de samme, uanset hvor mange varer du har købt.

Ved delvis returnering tilbagebetales derfor ingen fragtomkostninger.

Der er ingen returret på produkter der er specialfremstillet.

 

Har du andre spørgsmål?

så ring til os: +45 4588 3887

Skriv til os: [email protected]

Du kan også skrive til os via vores hjemmeside: https://www.kanokajakcenter.dk/contact